Gingermood - Blog - Lega serious play

Bijzondere coachmethode: Lego Serious Play

Dit is de opmerking die Gingermood coach Wicher Wildeboer wel eens te horen krijgt wanneer hij aan een Lego Serious Play sessie begint met een nieuwe groep.