STRESS COACHING

Wat is stress?

Stress is de lichamelijke reactie die we voelen in situaties die we als bedreigend ervaren. Stress is niet per definitie ongezond, sterker nog mensen hebben een bepaalde mate van stress nodig om optimaal te kunnen presteren. Het brengt ons lichaam in een staat van paraatheid. Dit gebeurt via twee verschillende kanalen: het snelle kanaal dat de afgifte van adrenaline en noradrenaline verhoogt; en het langzame kanaal dat uiteindelijk zorgt voor de productie van corticosteroïden, waaronder cortisol. De acute stressreactie, het afgeven van adrenaline en noradrenaline, zorgt voor verhoogde lichamelijke activiteit en alertheid. De aanmaak van cortisol zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel en het metabolisme omhoog gaan om zo de energie te mobiliseren. Dit was vroeger nuttig voor de overleving en tegenwoordig heeft een milde stressreactie nog steeds wel voordelen.

Wat zijn symptomen van stress?

Op de lange termijn heeft stress echter negatieve gevolgen. Als de cortisolspiegel lange tijd verhoogd is kan dit het immuunsysteem verzwakken en ons vatbaarder maken voor ziektes. Fysiologische effecten zoals een verhoogde hartslag en hoge bloedruk kunnen op de lange termijn schadelijk zijn voor het hart en de bloedvaten. Ook in de hersenen kan stress op de lange termijn schadelijk zijn, voornamelijk in de hippocampus. Dit hersengebied zorgt er normaal gesproken voor dat de aanmaak van cortisol weer wordt geremd wanneer het lichaam het niet meer nodig heeft. De verhoogde cortisolspiegel kan dit gebied beschadigen en leidt ertoe dat de aanmaak minder geremd wordt, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Als de schade aan de hippocampus verder vordert kan dit zorgen voor problemen met onder andere het geheugen. Stress zorgt ook voor lichamelijke klachten, de meest voorkomende zijn: verhoogde hartslag of ademhaling, vermoeidheid, veranderde eetlust, hoofd- of spierpijn; of zwaardere klachten als slaapstoornissen of duizeligheid. Deze klachten kunnen iemand erg belemmeren en het lichamelijke en geestelijke welzijn aantasten.

Hoe kan stress voorkomen worden?

Stress verminderen brengt uitdagingen met zich mee aangezien veel verschillende aspecten van het leven vragen om tijd en aandacht. Het kan daarom moeilijk zijn om stressvolle gedachtes los te laten. Eén van de mogelijkheden is prioriteiten stellen en kritisch kijken welke aspecten minder of geen aandacht verdienen in een poging die los te laten. Daarnaast kan er worden gereflecteerd op de manier waarop met stress om wordt gegaan en welke reacties dit teweegbrengt. Soms komt het voor dat de stressreactie niet in verhouding staat tot de situatie en dat kan contraproductief zijn. Door middel van oefeningen kunnen andere reacties aangeleerd worden die zorgen dat effectiever met stress kan worden omgegaan. Dit alles kan moeilijk zijn om zelf te doen, zeker als het stressniveau al hoog is. Het kan helpen om dit aan te geven bij mensen in de omgeving en om steun te vragen, soms kan alleen de opluchting van het praten al zorgen voor verlichting.

Wanneer kan stresscoaching ingezet worden?

Stress coaching kan mensen helpen om beter om te gaan met de stress die zij ervaren. Hierbij gaat het niet per se om het wegnemen van de stressoren maar meer het leren hier beter mee om te gaan. Allereerst is het belangrijk om stressoren te leren herkennen zodat de oorzaak van de stressreactie duidelijk wordt. Vervolgens kan de copingstijl (de manier waarop op stressoren gereageerd wordt) aangepast worden en kan de stressor effectiever worden aangepakt. Er kan ook worden gekozen om de blootstelling aan bepaalde stressoren beter te managen of actiever op zoek te gaan naar ontspanning na het omgaan met een stressor. Met behulp van een stresscoach kun je heel anders tegen dingen aan leren kijken die eerder veel stress veroorzaakten.

Waar moet rekening mee gehouden worden?

Er dient met voorzichtigheid te worden omgegaan met stress omdat het vrij eenvoudig kan escaleren. Als stress zorgt voor belemmeringen dient het serieus genomen te worden. Het is niet voor niets de voornaamste reden van werkverzuim en ook onder studenten is het een groeiend probleem. In eerste instantie kan steun in de omgeving worden gezocht maar soms is het goed om professionele hulp in te schakelen. Als er sprake is van depressieve- of spanningsklachten kan het raadzaam zijn om naar de huisarts te gaan. Voor de ontwikkeling van nieuwe copingstijlen en het leren omgaan met stress kan een gecertificeerde coach ingeschakeld worden. De coaches in de Gingermood community zijn allemaal gecertificeerd en worden gematcht aan jouw persoonlijkheid en voorkeuren.

Ik zoek een coach

Vind een coach die perfect bij jou past. Kies voor een telefonische intake voor het verhelderen van je coachvraag en krijg hierna de 2 best passende coaches voorgesteld.

Voor bedrijven

Op zoek naar een goede coach voor je medewerker(s) of team(s)? Wil je meer weten over onze dienstverlening? Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

Voor coaches

Heb jij interesse in de Gingermood coach-community? Indien je voldoet aan de selectie-criteria kun je je aanmelden via dit formulier. Gingermood neemt dan contact met je op om te kijken of er een eventuele match is. 

Neem contact met ons op